Dlaczego niektóre podręczniki cieszą się tak dużą popularnością?

Mając na uwadze rozważania dotyczące wszelkich współczesnych podręczników, warto chyba sięgnąć do konkretnych opinii nauczycieli. Odpowiedzieli oni na pytanie, na temat ich oczekiwań wobec idealnego podręcznika, co może pozwolić na wyznaczenie współczesnych celów dydaktycznych i wydawania najlepszych podręczników.

Jakie są najbardziej godne uwagi cechy najnowszych podręczników?

Pedagodzy wskazywali na te elementy, które ich zdaniem zwykle ułatwiają organizację zarówno wymiaru lekcji, jak i realizację konkretnych celów dydaktycznych określonych w programie nauczania. Względem nauczycieli, podręczniki te, a także inne pomoce dydaktyczne do określonego przedmiotu, są:

  • spójne,
  • kompletne,
  • zawierają podstawowe zagadnienia,
  • nie dostarczają zbędnych informacji.

Wykorzystują układ graficzny, który jest przejrzysty dla konkretnego ucznia. Zazwyczaj są one napisane językiem oczywistym, dostosowanym do standardu danego ucznia. Podręczniki te dodają krótkie, wyraźne zakończenie po każdym okresie (obejmuje to również wszelkie powtórzenia).

Jakie inne elementy dodatkowe posiadają te podręczniki?

Podręczniki takie zapewniają odpowiednie, logiczne opracowanie graficzne, jak na przykład mapy, zdjęcia, a dodatkowo schematy. Jest to ważny element z uwagi na częsty brak takiej pomocy w szkołach. Ponadto, zawierają one ciekawostki, szczegóły dla zainteresowanych uczniów, a także dobrane tematycznie multimedia i alternatywy metodyczne z wykorzystaniem instrukcji metodycznych lub kart pracy. Znajdziemy tu również wyodrębnienie treści i aspektów graficznych.

Najlepiej dobrany merytorycznie materiał w podręczniku

Każda książka posiada metody wykonywania eksperymentów, badań, wniosków, również możliwe do przeprowadzenia w domu. Znajdziemy tu, ponadto, wykresy wraz z opisami, przykłady zjawisk i procesów z nimi związanych. Podręczniki takie traktują naukę całościowo, odnoszą się do rozważań nad integracją i łączeniem danych, bardziej szczegółowo wyjaśniają abstrakcyjne zagadnienia (opisy mogą być ogromnie pobieżne). Ich tematy są dostosowane do wymagań egzaminacyjnych. Ponadto, zawierają rozprawki dotyczące zjawisk i procesów z najbliższego otoczenia ucznia oraz zdjęcia wraz z przemyśleniami i informacjami. Każdy podręcznik zawierać powinien także nawet słowniczek pojęć, najistotniejszych terminów. Można mówić o wyraźnym związku treści między rozdziałami oraz o wzmiance o wcześniejszych informacjach. Oferują one nawet pomysły na zajęcia w terenie oraz gry dydaktyczne.