Site Loader

Wymagania dotyczące podręcznika do nauki geografii

Wszelkie wymagania dotyczące podręcznika do geografii są skomplikowane. Często zdarza się, że granica między uproszczeniem trudnym a przekłamaniem jest dość wąska i może zostać przekroczona. Sytuacja ta będzie miała szczególne znaczenie dla najmłodszych uczniów. Niektóre wydawnictwa, które wydają podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) do geografii, robią to dobrze.

Jaki jest najlepszy podręcznik do geografii?

Cechy i wymagania stawiane podręcznikowi do geografii można przedstawić w takiej kolejności: zestawienie treści z całym aktualnym stanem wiedzy; przejrzysta konstrukcja rozdziałów; wymagania dotyczące materiału ilustracyjnego; odpowiedni dobór ćwiczeń; wysokie wymagania edytorskie.

Co decyduje o doborze treści w dobrym podręczniku?

Pewnym utrudnieniem w organizacji podręcznika może być odpowiedni zakres treści, tym bardziej, że programy nauczania nie określają tego stanowiska zbyt dokładnie. Z tego powodu specyfikacja wymagań egzaminacyjnych staje się istotnym kryterium doboru nauczanego materiału. Na tym etapie znów pojawia się pytanie, czy treść konkretnego podręcznika może odpowiadać tylko standardom rzetelnej, koncepcyjnej i uogólnionej szczegółowości, czy też cała koncepcja tego podręcznika może być dobrze umotywowana w doświadczeniu naukowym? Odpowiedzi na te pytania nie są proste.

Jak wprowadzać trudne zagadnienia do podręczników geografii?

W każdym przypadku należy przestrzegać zasady maksymalnego ograniczania terminów fachowych, a także precyzowania i grupowania tego, czego nie można pominąć w danym podręczniku. Na dostępność i widoczność w podręczniku wpływają z pewnością czynniki ilustracyjne, ale dodatkowo w dużym stopniu:

  • język,
  • sposób opracowania tematu,
  • właściwe proporcje.

Ciekawą, przydatną pracą badawczą jest analiza poszczególnych wielkości, a także konstrukcji zdań w podręczniku w kontekście ich rozumienia przez słuchaczy.

Jak powinien być skonfigurowany materiał w podręczniku?

Wydaje się, że kolejną ważną zależnością będzie organizacja materiału tak, aby był on jasny dla ucznia i kompletnego nauczyciela, co może być przedmiotem całej struktury wiedzy i procesu nauczania. Częściowe spełnienie tego wymogu może zostać osiągnięte poprzez ostrożne podzielenie materiału na działy i tematy szkoleniowe, wyrażone w odpowiedniej tabeli dotyczącej przedmiotów. W tej sytuacji wszystkie podręczniki do geografii powinny te wymagania uwzględniać, ażeby należycie móc spełniać swoją rolę w procesie edukacji w dowolnym typie szkół.

 

Dlaczego niektóre podręczniki cieszą się tak dużą popularnością?

Mając na uwadze rozważania dotyczące wszelkich współczesnych podręczników, warto chyba sięgnąć do konkretnych opinii nauczycieli. Odpowiedzieli oni na pytanie, na temat ich oczekiwań wobec idealnego podręcznika, co może pozwolić na wyznaczenie współczesnych celów dydaktycznych i wydawania najlepszych podręczników.

Jakie są najbardziej godne uwagi cechy najnowszych podręczników?

Pedagodzy wskazywali na te elementy, które ich zdaniem zwykle ułatwiają organizację zarówno wymiaru lekcji, jak i realizację konkretnych celów dydaktycznych określonych w programie nauczania. Względem nauczycieli, podręczniki te, a także inne pomoce dydaktyczne do określonego przedmiotu, są:

  • spójne,
  • kompletne,
  • zawierają podstawowe zagadnienia,
  • nie dostarczają zbędnych informacji.

Wykorzystują układ graficzny, który jest przejrzysty dla konkretnego ucznia. Zazwyczaj są one napisane językiem oczywistym, dostosowanym do standardu danego ucznia. Podręczniki te dodają krótkie, wyraźne zakończenie po każdym okresie (obejmuje to również wszelkie powtórzenia).

Jakie inne elementy dodatkowe posiadają te podręczniki?

Podręczniki takie zapewniają odpowiednie, logiczne opracowanie graficzne, jak na przykład mapy, zdjęcia, a dodatkowo schematy. Jest to ważny element z uwagi na częsty brak takiej pomocy w szkołach. Ponadto, zawierają one ciekawostki, szczegóły dla zainteresowanych uczniów, a także dobrane tematycznie multimedia i alternatywy metodyczne z wykorzystaniem instrukcji metodycznych lub kart pracy. Znajdziemy tu również wyodrębnienie treści i aspektów graficznych.

Najlepiej dobrany merytorycznie materiał w podręczniku

Każda książka posiada metody wykonywania eksperymentów, badań, wniosków, również możliwe do przeprowadzenia w domu. Znajdziemy tu, ponadto, wykresy wraz z opisami, przykłady zjawisk i procesów z nimi związanych. Podręczniki takie traktują naukę całościowo, odnoszą się do rozważań nad integracją i łączeniem danych, bardziej szczegółowo wyjaśniają abstrakcyjne zagadnienia (opisy mogą być ogromnie pobieżne). Ich tematy są dostosowane do wymagań egzaminacyjnych. Ponadto, zawierają rozprawki dotyczące zjawisk i procesów z najbliższego otoczenia ucznia oraz zdjęcia wraz z przemyśleniami i informacjami. Każdy podręcznik zawierać powinien także nawet słowniczek pojęć, najistotniejszych terminów. Można mówić o wyraźnym związku treści między rozdziałami oraz o wzmiance o wcześniejszych informacjach. Oferują one nawet pomysły na zajęcia w terenie oraz gry dydaktyczne.